Anunț!

  Asociația de Tineret „Șansa” ” solicită oferte de la companiile/organizațiile interesate de a presta servicii de organizare a unui eveniment outdoor pentru 16 membri ai echipei Fondului pentu Tineri Varnița. Detalii despre concurs găsiți în Termenii de Referință atașați la acest anunț. Termenii de Referință Pentru informații suplimentare: Svetlana Budistean, 069958428, budistean@mail.ru