GAL Serpentina Nistrului

Planul Strategic de Acțiuni pentru perioada 2018-2022, a fost aprobat prin procesul – verbal nr.1 din 02.04.2018, în cadrul ședinței Consiliului GAL ”Serpentina Nistrului”.